Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων
Πλήθωνος Γεμιστού 2, Θεσσαλονίκη 54638

Πρόσφατοι αγώνες

Επόμενοι αγώνες