Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων
Πλήθωνος Γεμιστού 2, ΤΚ 546 38, Θεσσαλονίκη.

 http://ssas.army.gr/el

 2310 962000