Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ακαδημία Ξιφασκίας
Αρματωλών και Κλεφτών 22 , Αθήνα 114 71

360 

 

43