Όμιλος Ξιφασκίας Φλώρινας
ΔΑΚ Φλώρινας, 2o Χιλιόμετρο Φλώρινας – Νίκης, Φλώρινα, 531 00

1218 

 

92