Όμιλος Πρωταθλητών Θεσσαλονίκης
Ελπίδος 39, Πολιχνη 56 533