Νίκη Καλλιθέας
Δημοσθένους 203, Καλλιθέα 176 73

10