Εθνικός Γυμναστικός Σύλλογος
Λεωφ, Βασιλίσσης Όλγας 6, Αθήνα

210 

 

33