Διας Καστοριας
Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 2, Καστοριά 52 100

76